Logo

ITZALA

Oficiální prodejca VELUX®

Oficiální prodejce VELUX
10 let praxe na internetu
0
Oficiální prodejce VELUX
Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

My, společnost Altaterra Kft, respektujeme a chráníme vaše soukromí. V následujícím prohlášení si můžete přečíst, jak zpracováváme vaše osobní údaje.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak zpracováváme, uchováváme a používáme vaše údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a českými zákony.
Za shromažďování, uchovávání a zpracovávání vašich údajů zodpovídá společnost Altaterra Ktf. O některé údaje vás žádáme přímo, jiné údaje jsou shromažďovány automaticky. 

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Osobní údaje, které nám poskytnete, a údaje shromážděné našimi digitálními platformami použijeme ke zvýšení vašeho povědomí o společnosti a podpoře relevantních sdělení či nabídek ve všech styčných bodech, které můžete mít se společností Altaterra Ktf.
Společnost Altaterra Ktf. shromažďuje osobní údaje, aby mohla poskytovat své produkty a informace prodejcům, distributorům, dodavatelům, zákazníkům nebo obchodním partnerům a dodržovat příslušné zákony. Pokud se nějaká osoba rozhodne nám svoje osobní údaje neposkytnout, je možné, že s ní nebo její organizací nebudeme moci obchodovat nebo jí nebudeme moci poskytnout požadované produkty či informace.
Níže představujeme hlavní kategorie údajů, které společnost Altaterra Ktf. shromažďuje, a hlavní účely shromažďování takových údajů:

1.1 Jako součást obecných obchodních operací společnosti VELUX
Shromažďujeme osobní údaje o osobách, zaměstnancích, dodavatelích (včetně poskytovatelů služeb třetích stran), smluvních partnerech, spřízněných společnostech, zástupcích a firemních zákaznících. Tyto údaje zahrnují například jméno, kontaktní údaje a další informace nezbytné pro účely zaměstnání nebo obchodování s vámi nebo vaší organizací.

1.2 Odpovědi na dotazy
Když nás kontaktujete telefonem, e-mailem, poštou nebo prostřednictvím našich digitálních platforem, dobrovolně nám tak můžete poskytnout osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje. Tyto údaje nám umožňují vyřídit vaše požadavky na informace týkající se našich produktů, stanovit míru a cenovou nabídku při instalaci produktů nebo naplánovat servis produktu. Tyto informace mohou být zpřístupněny příslušným nezávislým montážním firmám nebo dodavatelům, aby za nás mohli vyřídit dotazy zákazníků, naplánovat servisní zásah či stanovit cenovou nabídku. 

1.3 Zákazníci a potenciální zákazníci

Můžeme shromažďovat osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků, včetně jména, kontaktních údajů, informací o platbě a kreditní kartě, informací o úvěrech a dalších informací potřebných pro účely obchodování s příslušnou osobou nebo organizací. Tyto informace můžeme zpřístupnit dodavatelům nebo nezávislým montážním firmám, aby mohli zpracovat zákazníkovu objednávku a kupříkladu zajistit dodávku produktů zákazníkovi nebo zodpovědět jeho dotazy.

1.4 Marketingová sdělení 
S vaším svolením můžeme vaše osobní údaje použít k zasílání informací o našich obchodních operacích, produktech a službách. Pokud nechcete, abychom vaše osobní údaje takovým způsobem používali, nebo si nepřejete zasílat žádné další informace, odběr našeho zpravodaje můžete kdykoli zrušit. Odkaz pro zrušení odběru naleznete ve spodní části našich rozličných komunikačních kanálů, nebo nás můžete v této věci kontaktovat e-mailem nebo poštou.


1.5 Průzkumy mezi návštěvníky a zákazníky 

V rámci průzkumů ohledně našich služeb a produktů můžeme shromažďovat osobní údaje od návštěvníků našich webových stránek nebo od zákazníků. Takové informace bez vašeho svolení nepoužijeme pro zasílání marketingových sdělení.

1.6 Dodržování zákonů
Osobní údaje můžeme shromažďovat tak, jak vyžaduje nebo povoluje zákon.
Osobní i neosobní údaje, které shromažďujeme, považujeme za důvěrné a neprodáváme je, ani nepronajímáme třetím stranám.

2. Jak shromažďujeme vaše údaje
Shromažďujeme takové údaje, které nám poskytnete při žádosti o naše produkty, služby nebo informace, když se u nás registrujete, jste aktivní ve veřejných diskusních fórech nebo na našich webových stránkách a v aplikacích, zúčastníte se průzkumu mezi zákazníky nebo jste s námi jiným způsobem v kontaktu. 

2.1 Používání souborů cookie
Údaje shromažďujeme pomocí různých technologií, například pomocí souborů cookie. To se týká našich webů a aplikací, případně našich aplikací na webech nebo platformách třetích stran. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace do počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení vybrané osoby. Subjekt, který vkládá soubor cookie do zařízení dané osoby, tak může tuto osobu rozpoznat napříč webovými stránkami, zařízeními nebo relacemi procházení. Soubory cookie jsou z mnoha důvodů užitečné. Například nám i třetím stranám pomáhají pochopit, která část našeho webu je nejpopulárnější, jelikož nám umožňují sledovat, které stránky a funkce návštěvníci používají a kolik času na stránkách stráví.

2.2 Google Analytics
Náš web používá nástroj Google Analytics, což je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (Google). Služba Google Analytics využívá soubory cookie k analýze, jak používáte náš web. Údaje generované souborem cookie jsou obvykle přeneseny na server Google ve Spojených státech, kde jsou uchovány. Pokud je však na webu aktivována anonymizace IP, vaši IP adresu společnost Google nejprve zkrátí ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných stran dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána na server Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele příslušného webu k vyhodnocení vašeho používání webu, na jejich základě vytvoří kompilaci zpráv webové činnosti a provozovateli webu poskytne další služby v souvislosti s používáním webových stránek a internetu. IP adresa poskytnutá službou Google Analytics jako její součást nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Uchovávání souborů cookie můžete zakázat v nastavení prohlížeče. V tom případě ale hrozí, že nebudete moci využívat všech funkcí našeho webu. Mimo to můžete společnosti Google zakázat shromažďování údajů generovaných souborem cookie, které souvisejí s vaším používáním webu (včetně IP adresy), stejně jako zpracování údajů, když si pomocí odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout stáhnete a nainstalujete modul plugin prohlížeče.


3. Odkazy na jiné weby


Tento web obsahuje odkazy na jiné weby (například Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), na které se již tyto Zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Berte prosím na vědomí, že neschvalujeme jiné weby ani jejich obsah. Doporučujeme vám, abyste si u všech webů, které navštívíte, přečetli zásady ochrany osobních údajů.

4. Sdílení vašich údajů s jinými společnostmi
Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s výjimkou několika situací:
Když některá společnost provádí služby naším jménem, například doručuje balíky. Taková společnost má zakázáno použít vaše osobní údaje k jiným účelům, než jaké po ní požadujeme my nebo zákon.
Když sdílíme osobní údaje se třetími stranami kvůli zajištění bezpečí našich zákazníků, ochraně našich práv a majetku a dodržování zákonných postupů nebo v jiných případech, pokud se v dobré víře domníváme, že zpřístupnění údajů vyžaduje zákon.
Když nám umožníte sdílet své osobní údaje s jinou společností, například: 
o Když se rozhodnete sdílet své osobní údaje s pečlivě vybranými společnostmi, aby vám mohly zasílat nabídky a propagační materiály ke svým produktům a službám.
o Když nám přikážete sdílet své osobní údaje s weby nebo platformami třetích stran, jako jsou stránky sociálních sítí.

5. Vaše ovládací prvky a volby

Dáváme vám možnost určitých ovládacích prvků a voleb ohledně našeho zpracování, používání a sdílení vašich údajů. V souladu s místními zákony můžete mít tyto ovládací prvky a volby:
Své volby můžete měnit v souvislosti s odběry sdělení a zpravodajů.
Můžete si zvolit, zda vám máme zasílat marketingová sdělení o produktech nebo službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.
Můžete si zvolit, zda můžeme sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi, které vám pak mohou zasílat marketingová sdělení o svých produktech a službách.
Můžete si zvolit, zda chcete dostávat cílenou reklamu z rozličných reklamních sítí, v rámci výměn údajů, marketingové analytiky a od jiných poskytovatelů služeb.
Můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, abyste nepřesné či neúplné údaje opravili a za určitých okolností můžete požádat o smazání takových údajů z našich záznamů (osobní práva). 
Pokud chcete využít ovládací prvky a volby nebo chcete požádat o přístup k osobním údajům, kontaktujte zákaznický servis nebo postupujte podle pokynů uvedených v zaslaných sděleních. Upozorňujeme, že pokud nám nedovolíte od vás shromažďovat osobní údaje, nebudeme vám moci poskytovat určité produkty nebo služby nebo některé naše služby nemusí zohledňovat vaše zájmy a preference. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně konkrétních osobních údajů, které zpracováváme nebo uchováváme, kontaktujte zákaznický servis.


6. Zabezpečení, úplnost a uchovávání údajů

Zabezpečení, úplnost (integrita) a důvěrnost vašich údajů jsou pro nás výsostně důležité. Proto jsme zavedli technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření určená k ochraně před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím nebo úpravami vašich údajů. Své postupy zabezpečení příležitostně kontrolujeme a přitom zvažujeme nové vhodné technologie a metody. Berte prosím na vědomí, že navzdory naší nejlepší snaze nejsou žádná bezpečnostní opatření bezchybná nebo nedobytná. Vaše osobní údaje uchováme pod dobu potřebnou k naplnění účelů vymezených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud není třeba delší doba uchování nebo pokud ji nevyžaduje zákon.

7. Předání, uchování a globální zpracování údajů
Působíme v mnoha zemích a vaše osobní údaje tak můžeme předat sesterské společnosti VELUX A/S nebo třetím stranám po celém světě k účelům popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Při každém předání, uložení nebo zpracování vašich osobních údajů provedeme příslušná opatření, abychom zajistili diskrétní nakládání s vašimi osobními údaji. A dále, při použití nebo zpřístupnění osobních údajů předaných z Evropské unie dodržujeme zásady štítu EU-USA na ochranu soukromí, jak jsou definovány Ministerstvem obchodu Spojených států, používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, pro odpovídající zajištění zavádíme další postupy v rámci evropského práva nebo si vyžádáme váš souhlas.

8. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit z důvodu zavedení nejnovějších technologií, oborových postupů, regulačních požadavků nebo z jiných důvodů. Pokud se bude jednat o zásadní změny, upozorníme vás, a když to bude vyžadovat zákon, vyžádáme si od vás souhlas.

9. Komentáře a dotazy
Máte-li připomínku nebo dotaz týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte náš zákaznický servis. Naše weby a aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nevlastníme ani neřídíme, a za postupy ochrany osobních údajů takových webů nezodpovídáme. Když opustíte naše weby nebo aplikace, doporučujeme zachovávat obezřetnost a přečíst si zásady ochrany osobních údajů ostatních webů, které mohou shromažďovat vaše osobní údaje.
Ke způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, můžete podat stížnost. Kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů. V případě stížnosti je třeba společnosti Altaterra Kft poskytnout jméno a kontaktní údaje. Stížnost vyhodnotíme a odpovíme vám do 30 dnů. Pokud si myslíte, že jsme vaši stížnost nevyřešili uspokojivě, můžete si stěžovat u:

The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobních udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Website: http://www.uoou.cz

10. Kontaktní údaje

Tento web vlastní a provozuje společnost Altaterra kft. s identifikačním číslem 08-09-013626 a sídlem v Malom Köz. 1, 9431 Fertőd, Maďarsko.  
Můžete nás kontaktovat buď písemně na výše uvedené obchodní adrese, nebo e-mailem na adrese customerservices@itzala.com nebo telefonicky na čísle 420538880264.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v květnu 2018.

Společnost Altaterra Kft. uchovává a zpracovává vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.