Logo

ITZALA

Oficiální prodejca VELUX®

0
Oficiální prodejce VELUX

Obchodní a dodací podmínky

Podmínky

Toto jsou podmínky, za kterých naše společnost, Altaterra Kft (dále též „ALTATERRA“), zpracuje a přijme vaši objednávku zboží z tohoto internetového obchodu. Společnost ALTATERRA je zaregistrovaná v Maďarsku pod číslem 08-09-013626, se sídlem na adrese Malom köz 1, 9431 Fertőd, Maďarsko. Tel : 420538880264. Je registrována k dani z přidané hodnoty pod číslem CZ 682155365.

Tyto podmínky jsou závazné. Prosím, pečlivě si je přečtěte, a to zejména ustanovení týkající se cen, dodacích podmínek, odpovědnosti, práva na odstoupení anebo zrušení a účinků odstoupení a zrušení.

Vedle těchto podmínek platí i platné právní předpisy týkající se smluv o dodávkách zboží, dle kterých můžete mít i další práva.

V případě otázek či nejasností týkajících se těchto podmínek neváhejte kontaktovat společnost ALTATERRA. Náš kontaktní e-mail je customerservices@itzala.com

Přejete-li si objednat, přečtěte si tyto podmínky a zaškrtnutím příslušného políčka potvrďte, že s nimi souhlasíte.  

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste osoba starší 18 let. Platnost smlouvy mezi vámi a námi je podmíněna skutečností, že je vám minimálně 18 let. To znamená, že jste-li osoba mladší 18 let, nebudeme mít vůči vám žádný závazek ani v případě, že vaši objednávku potvrdíme.

Vaši objednávku přijmeme a zpracujeme bez ohledu na místo, kde se nacházíte. V rámci objednávky však musíte specifikovat adresu místa dodání zboží, které se nachází v České republice. Nejsme povinni dodávat zboží na adresy mimo Českou republiku.

Odesláním objednávky souhlasíte s následujícím:

  • že tyto podmínky platí pro vaši objednávku a jsou součástí smlouvy mezi vámi a námi;
  • s cenami a náklady uvedenými v tomto internetovém obchodě, jak vám budou potvrzeny v rámci procesu objednání;
  • že jsme oprávněni zaregistrovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu pro účely zpracování objednávky. Prosím, přečtěte si naše zásady ochrany soukromí;
  • že jsme oprávněni předat údaje týkající se vaší kreditní nebo debetní karty pro účely zpracování vaší objednávky.

Jak zjistím, že má objednávka byla doručena?

Jakmile bude vaše objednávka doručena, pošleme vám e-mail s potvrzením doručení. Jakmile zkontrolujeme stav našich zásob a zjistíme, že vaši objednávku můžeme zrealizovat, pošleme vám e-mail s potvrzením objednávky. Právně závazná smlouva mezi vámi a námi je uzavřena ve chvíli, kdy vám pošleme potvrzení objednávky.

Potvrzení objednávky a platnost smlouvy jsou však podmíněny schválením vaší kreditní nebo debetní karty (viz článek „Jak zaplatím?“ níže). Nebude-li vaše karta schválena, smlouva nebude platná a my vůči vám nebudeme mít žádný závazek.

Pokud v náležité lhůtě neobdržíte potvrzení objednávky, prosím spojte se s námi. Vynasnažíme, abychom vaší objednávce věnovali okamžitou pozornost; neneseme však žádnou odpovědnost za prodlení v důsledku problémů či výpadků elektronických komunikačních systémů mimo naši kontrolu.

Jakou cenu za zboží zaplatím?

Kupní cena je cena platná v době odeslání objednávky. Cenu objednaných produktů, výši případných nákladů na dodání a celkovou výši kupní ceny vždy potvrdíme v rámci procesu objednání v potvrzení objednávky. Prosím, vezměte na vědomí, že pokud jsme na webových stránkách uvedli evidentní chybu v ceně, není pro nás tato nesprávná cena závazná.   

Jak zaplatím?

Platbu lze provést prostřednictvím karet VISA, VISA Debit nebo MASTERCARD. Budete vyzváni, abyste uvedli název karty, její číslo a datum platnosti a případně číslo vydání karty a třímístný bezpečnostní kód. Tato informace bude, důkladně zašifrována, předána přímo bance za účelem ověření platnosti vaší kreditní nebo debetní karty. Jakmile bude karta schválena, pošleme vám e-mail s potvrzením objednávky. Z vaší kreditní nebo debetní karty bude odečtena příslušná částka ihned po zaplacení.

Dodání zboží

Vaši objednávku vyřídíme co nejdříve. Jsme povinni zaslat vám objednané zboží do 30 dnů po potvrzení objednávky. Objednané zboží vám zašleme co nejdříve, obvykle do 5-7 pracovních dnů.

Dojde-li v prodlení dodávky zboží z důvodů události mimo naši kontrolu, co nejdříve vás budeme o této skutečnosti informovat a učiníme příslušné kroky, abychom minimalizovali veškeré dopady takovéhoto prodlení. Pokud tak učiníme, neponeseme odpovědnost za prodlení z důvodů uvedené události; existuje-li riziko podstatného prodlení v doručení, máte právo objednávku zrušit a nárok na vrácení ceny veškerého zboží, které jste zaplatili a které vám nebylo dodáno.

  

Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (viz níže uvedené kontaktní údaje) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením, nejlépe na naši e-mailovou adresu: 

customerservices@itzala.com
V souladu se zásadami vracení bude třeba zboží odeslat zpět na níže uvedenou adresu:
Altaterra Ltd.
Petofi Sandor str. 36/b.
H-9444 Fertőszentmiklós
Maďarsko

Přímé náklady na vrácení zboží budete muset uhradit vy.
Požadujete-li další podrobnosti k výše uvedenému, přečtěte si naše obecné zásady vracení.

 

 

Vaše zákonná práva /výměna, – vadné nebo nesprávně popsané produkty

Vedle práv vyplývajících z těchto podmínek máte i zákonná práva pro případ, že by jakékoli zboží, které vám dodáme, bylo vadné či popsáno nepřesně či zavádějícím způsobem. Zboží se považuje za vadné pokud (a) jeho kvalita není uspokojivá (tj. zboží nesplňuje standard, který by rozumná osoba mohla považovat za uspokojivý s ohledem na popis zboží, cenu a veškeré ostatní odpovídající okolnosti) nebo (b) není vhodné pro konkrétní účel, pro který jej požadujete a který jste nám sdělili dříve, než jste si zboží objednali, nebo v době zaslání objednávky.

Usilujeme o to, aby barvy našich produktů co nejvíce odpovídaly realitě. Neneseme však odpovědnost za případné odchylky barev dle zobrazení ve vašem počítači od skutečné barvy produktů.

Cokoli uvedené v těchto podmínkách nepovede k omezení vašich zákonných práv.    

Právo na zrušení smlouvy - vadné nebo nesprávně popsané produkty

Je-li jakýkoli doručený produkt vadný, musíte nás o této skutečnosti okamžitě informovat. Uplatňujete-li své právo na zrušení smlouvy, uveďte následující informace, abychom mohli identifikovat vaši objednávku:

číslo potvrzení objednávky

své jméno a kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a emailová adresa) a

podrobné údaje o produktech, kterých se zrušení smlouvy týká.

Máte nárok na bezplatní náhradu vadného produktu nebo na doručení náhradního dílu potřebného k opravě vadného produktu. Jsme oprávněni vadný produkt kdykoli nahradit, namísto opravy, např. doručením náhradního dílu, nebude-li tato náhrada neúměrná Vašim nákladům.

Bez ohledu na uvedené právní prostředky, je-li jakýkoli doručený produkt vadný nebo je-li jeho popis nepřesný nebo zavádějící, máte právo smlouvu zrušit a nárok na vrácení ceny v plné výši.

Pokud smlouvu nedodržíme, neseme odpovědnost za veškeré ztráty a škodu, kterou utrpíte a která je předvídatelným následkem porušení smlouvy z naší strany. Ztráta a škoda je předvídatelná, pokud je zřejmým následkem našeho porušení nebo pokud ji obě strany, vy i my, předvídaly v době uzavření smlouvy.

V žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost vůči vám v případech, kdy by to bylo protiprávní.

Účinky zrušení smlouvy - vadné nebo nesprávně popsané produkty

Zrušíte-li smlouvu (tj. protože Vám byli dodány vadné nebo nesprávně popsané produkty), vrátíme vám veškeré částky, které jste nám uhradili, včetně nákladů na doručení.

Zrušíte-li smlouvu (tj. protože Vám byli dodány vadné nebo nesprávně popsané produkty), pak zařídíme a zaplatíme doručení vadných produktů do našich skladů.

Vadný výrobek (výrobky) vyzvedne náš přepravce, společnost DHL.

Společnost Altaterra Ltd. odešle vyměňovanou položku v souladu s požadavkem zákazníka před vyzvednutím vadné rolety. Upozorňujeme vás však, že vaší povinností je spolupracovat se společností DHL a také se společností Altaterra Ltd. při vyzvednutí a vrácení vadného výrobku (vadných výrobků). Pokud vyzvednutí výrobku selže kvůli nedostatečné spolupráci ze strany zákazníka, společnost Altaterra Ltd. si vyhrazuje právo zastavit proces výměny výrobku. V případě, že je místo náhrady požadováno vrácení úplné ceny, bude tento proces zahájen až po obdržení potvrzení od společnosti DHL, že vadný výrobek byl vyzvednut.

V každém případě nesete odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku jakéhokoli jiného nakládání s ním, než je nakládání za účelem ověření jeho povahy, vlastnosti a funkce. O snížení hodnoty rozhodneme níže popsaným způsobem.    

Záruka

Nad rámec vašich zákonných práv vám společnost Altaterra Ltd poskytuje 3 (tři) roky záruku na výrobky značky VELUX zakoupené prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Podmínky záruky nemají žádný vliv na vaše zákonná práva.

Zaručujeme vám 2 (dva) roky záruku na výrobky značky ITZALA zakoupené prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Tato záruka nemá žádný vliv na vaše zákonná práva..

Právo na odstoupení

Ze zákona máte právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů.

Lhůta pro odstoupení uplyne čtrnácti (14) dnů poté, kdy vy (nebo osoba, kterou určíte) obdržíte zboží, které jste si objednali, nebo čtrnácti (14) dnů poté, kdy vy (nebo osoba, kterou určíte) obdržíte poslední produkt v případě, že dle smlouvy objednáváte více produktů v rámci jedné objednávky, které jsou vám doručovány jednotlivě. 

Chcete-li právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musíte nás o tomto svém rozhodnutí informovat (viz kontaktní údaje níže) formou jednoznačného prohlášení o úmyslu odstoupit od smlouvy, které zašlete na e-mailovou adresu customerservices@itzala.com

 

Uplatňujete-li své právo na odstoupení od smlouvy, uveďte následující informace, abychom mohli identifikovat vaši objednávku:

číslo potvrzení objednávky

své jméno a kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a emailová adresa) a

podrobné údaje o produktech, kterých se odstoupení od smlouvy týká.

K tomu, abyste dodrželi lhůtu pro odstoupení (tj. pokud uplatňujete své právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu), postačí, když své sdělení o uplatnění tohoto práva zašlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Účinky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od smlouvy (tj. uplatníte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu), vrátíme vám veškeré částky, které jste nám uhradili, včetně nákladů na doručení. Uhrazenou částku vrátíme bez prodlení, avšak nejpozději:

  1. do čtrnácti (14) dnů poté, kdy od vás obdržíme veškeré produkty, které jsme vám doručili, nebo  
  2. do čtrnácti (14) dnů poté, kdy nám předložíte důkaz o tom, že jste produkty vrátili (nastane-li tato skutečnost dříve), nebo
  3. do čtrnácti (14) dnů poté, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, v případě, že k dodání produktů nedošlo.

Platbu vrátíme stejným způsobem, jakým jste provedli původní platební transakci, pokud výslovně neschválíte jiný způsob platby; v každém případě vám následkem vrácení platby nevzniknou žádné další náklady.  

Pokud smlouvu z jakéhokoli důvodu ukončíte poté, kdy bylo zboží odesláno nebo kdy vám bylo doručeno, musíte nám jej vrátit.

Potřebujete-li informace ve věci vrácení zboží, napište nám na e-mailovou adresu customerservices@itzala.com .

Zboží nám zašlete zpátky nebo odevzdejte na tuto adresu:

Altaterra Ltd.

Petofi Sándor str. 36/B.

HU-9444 Fertoszentmiklós

Maďarsko

Zboží nám musíte vrátit bez prodlení, avšak nejpozději do čtrnácti (14) dnů poté, kdy nás informujete o svém odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud produkty odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti  (14) dnů.

Pokud odstoupíte od smlouvy (tj. uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu), hradíte přímé náklady na vrácení produktů.

V každém případě nesete odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku jakéhokoli jiného nakládání s ním, než je nakládání za účelem ověření jeho povahy, vlastnosti a funkce. O snížení hodnoty rozhodneme níže popsaným způsobem.   

Způsob stanovení snížení hodnoty produktů

Abyste si ověřili povahu, vlastnosti a funkci zboží, jste oprávněni se zbožím nakládat a zkontrolovat jej, ale vždy (i) s řádnou péčí a (ii) stejným způsobem, jak by vám bylo dovoleno v obchodě. Jakékoli nakládání se zbožím či jeho kontrola nad tento rámec může vést ke snížení jeho hodnoty; v takovém případě budeme oprávněni odečíst příslušnou částku z platby, kterou vám máme vrátit zpět, nebo vám ji naúčtovat. Snížení hodnoty bude určeno případ od případu. V rámci nakládání a kontroly zboží můžete otevřít krabici a pečlivě zkontrolovat tkaniny a barvy zboží za předpokladu, že krabici při otevření nepoškodíte. Poškození krabice se považuje za snížení hodnoty zboží. Jakákoli instalace zboží také pravděpodobně může vést ke snížení hodnoty produktů. Upozorňujeme vás, že v době, kdy máte zboží ve svém držení, a dokud jej nevrátíte, jste za něj odpovědní, jakož i za případnou škodu, která na něm vznikne.

Rozhodné právo a příslušný soud

Smlouvy uzavřené v tomto internetovém obchodě se řídí právem České republiky a soudy v České republice jsou příslušné rozhodnout jakýkoli spor či nárok plynoucí ze smluv uzavřených v tomto internetovém obchodě.

Podání stížnosti

Pokud chcete podat stížnost ve věci nákupu online, můžete využít portál Evropské komise pro řešení sporů online na webových stránkách: http://ec.europa.eu/odr.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se můžete také obrátit přímo na Českou obchodní inspekci, za tím účelem může využít webové stránky Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) (www.adr.coi.cz).