Logo

ITZALA

Oficiální prodejca VELUX®

Oficiální prodejce VELUX
10 let praxe na internetu
0
Oficiální prodejce VELUX

Zásady používání souborů cookie

My, společnost Altaterra Kft, respektujeme a chráníme vaše soukromí. V následujícím prohlášení si můžete přečíst, jak zpracováváme vaše osobní údaje.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak zpracováváme, uchováváme a používáme vaše údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a českými zákony.
Za shromažďování, uchovávání a zpracovávání vašich údajů zodpovídá společnost Altaterra Ktf. O některé údaje vás žádáme přímo, jiné údaje jsou shromažďovány automaticky. 

1. Jak shromažďujeme vaše údaje
Shromažďujeme takové údaje, které nám poskytnete při žádosti o naše produkty, služby nebo informace, když se u nás registrujete, jste aktivní ve veřejných diskusních fórech nebo na našich webových stránkách a v aplikacích, zúčastníte se průzkumu mezi zákazníky nebo jste s námi jiným způsobem v kontaktu. 

1.1 Používání souborů cookie
Údaje shromažďujeme pomocí různých technologií, například pomocí souborů cookie. To se týká našich webů a aplikací, případně našich aplikací na webech nebo platformách třetích stran. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace do počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení vybrané osoby. Subjekt, který vkládá soubor cookie do zařízení dané osoby, tak může tuto osobu rozpoznat napříč webovými stránkami, zařízeními nebo relacemi procházení. Soubory cookie jsou z mnoha důvodů užitečné. Například nám i třetím stranám pomáhají pochopit, která část našeho webu je nejpopulárnější, jelikož nám umožňují sledovat, které stránky a funkce návštěvníci používají a kolik času na stránkách stráví.

1.2 Google Analytics
Náš web používá nástroj Google Analytics, což je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (Google). Služba Google Analytics využívá soubory cookie k analýze, jak používáte náš web. Údaje generované souborem cookie jsou obvykle přeneseny na server Google ve Spojených státech, kde jsou uchovány. Pokud je však na webu aktivována anonymizace IP, vaši IP adresu společnost Google nejprve zkrátí ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných stran dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána na server Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele příslušného webu k vyhodnocení vašeho používání webu, na jejich základě vytvoří kompilaci zpráv webové činnosti a provozovateli webu poskytne další služby v souvislosti s používáním webových stránek a internetu. IP adresa poskytnutá službou Google Analytics jako její součást nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Uchovávání souborů cookie můžete zakázat v nastavení prohlížeče. V tom případě ale hrozí, že nebudete moci využívat všech funkcí našeho webu. Mimo to můžete společnosti Google zakázat shromažďování údajů generovaných souborem cookie, které souvisejí s vaším používáním webu (včetně IP adresy), stejně jako zpracování údajů, když si pomocí odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout stáhnete a nainstalujete modul plugin prohlížeče.


2. Komentáře a dotazy
Máte-li připomínku nebo dotaz týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte náš zákaznický servis. Naše weby a aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nevlastníme ani neřídíme, a za postupy ochrany osobních údajů takových webů nezodpovídáme. Když opustíte naše weby nebo aplikace, doporučujeme zachovávat obezřetnost a přečíst si zásady ochrany osobních údajů ostatních webů, které mohou shromažďovat vaše osobní údaje.
Ke způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, můžete podat stížnost. Kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů. V případě stížnosti je třeba společnosti Altaterra Kft poskytnout jméno a kontaktní údaje. Stížnost vyhodnotíme a odpovíme vám do 30 dnů. Pokud si myslíte, že jsme vaši stížnost nevyřešili uspokojivě, můžete si stěžovat u:

The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobních udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Website: https://www.uoou.cz

3. Kontaktní údaje

Tento web vlastní a provozuje společnost Altaterra kft. s identifikačním číslem 08-09-013626 a sídlem v Malom Köz. 1, 9431 Fertőd, Maďarsko.  
Můžete nás kontaktovat buď písemně na výše uvedené obchodní adrese, nebo e-mailem na adrese customerservices@itzala.com nebo telefonicky na čísle 420538880264.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v květnu 2018.

Společnost Altaterra Kft. uchovává a zpracovává vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.